MESSLINGEN

På sjön Messlingens norra strand ligger den genuina och gamla fjällbyn Messlingen, vägg i vägg med Baggården. En by som tidigare var en gammal kulturbygd med traditionella fjälljordbruk och fäbodbruk. Ett 30-tal mindre gårdar och vallar utgör den oexploaterade bygden. Under 50-talet utvecklade turismen sig och några hundratals fritidshus byggdes. I boken ”Messlingen – byn vid vägens ände” finns intressant information om Messlingens kultur och historia.