Information OM BRF Baggården

STURGORNA, SERVICEBYGGNADERNA och mark-områdena ägs av en bostadsrättsförening. Verksamheten leds av en styrelse och regleras av stadgar. Många av våra gäster är delägare i en Baggårdsstuga. Och därför automatisk medlemmar i bostadsrättsföreningen. som andelsägare har man semestern ordnad två veckor om året. I en stuga eller olika stugor som man själv valt. Som mest säljs 26 andelar i varje stuga. Det blir 52 inbokade veckor totalt. Den obligatoriska årsavgiften inkluderar el, skatter, försäkringar, personal på platsen plus fondavsättningar för framtida reparationer. Har ni andra semesterplaner ett visst år kan ni byta vecka med någon av de andra andelsägarna eller hyra ut andelen i andra hand. Vidare kan ni sälja andelen när ni vill. Ni disponerar helt fritt över den. Fördelarna med att äga en andel i Baggården är uppenbara. Det är bekvämt. Att äga en stuga ensam kräver tid och arbete. Ni behöver inte se om huset, reparera eller skotta. Det sköter driftsbolaget om. Det är tryggt. Det finns alltid folk till hands om något oförutsett skulle inträffa. Dessutom står huset nästan aldrig tomt. Det är ekonomiskt. Köper ni en andel betalar ni för den tiden ni är här. Därför blir det aldrig frågan om stora ekonomiska utlägg. Ser man sedan till att myndigheterna mer och mer sätter stopp för ökad exploatering i fjällvärden kommer er andelstuga alltid att stiga i värde.

Styrelsen

Ordförande
Rasmus Gillingsjö
Styrelseledamot
Andreas Herngren
Styrelseledamot
Bitte Klevendal Englund
Styrelseledamot
Per Palmgren
Styrelseledamot
Katarina Hagby
Suppleant
Leif Åkerblad

Årsredovisning

Årsredovisning BRF Baggården 2021