FISKE

Fjällriket bjuder på många unika sjöar, tjärn och åar. Sjön Messlingen, Mittån och Stadsån (Stassån) ligger inom gångavstånd från Baggården. Dessa plaster erbjuder fantastisk fiske efter öring, röding, harr och abborre.

SJÖAR, TJÄRN & ÅAR

MESSLINGSSJÖN

Messlingssjön är 5 km lång och mitt efter sjön är den 10-40 m djup. I sjön finns grov öring som kan vara svårfångad, mindre öring finns det gott om. Abborren är talrik och vikter upp till 1 kg är inte ovanliga. Röding finns över hela sjön, förekomsten av mindre röding är stor men på senare år har medelvikten ökat och fisk mellan 200-500 g får man ofta på pimpelfiske på vintern.

MITTÅN

Mittån upp och nerströms är bra öringvatten och den hugger på fluga, drag/spinnare och mete med mask. I Mittån ovanför sjön och nedanför järnbron finns bra med fisk. Se upp med bävertunnlar efter ån

FISKEKORT

För att fiska i sjöar och tjärnar krävs ett fiskekort. Detta kan köpas i receptionen eller på Funäsfjällens hemsida. Tryck på knappen nedanför för komma till hemsidan.

KÖP FISKEKORT ONLINE